Algemene voorwaarden

Ex-Equo, Emst

Algemene voorwaarden Ex-Equo

Wij heten u van harte welkom bij Ex-Equo en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden:

1. Algemeen:

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Ex-Equo.
1.2 Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruiker(s)”.
1.3 V.O.F. Ex-Equo is de beheerder/eigenaar van Ex-Equo. De eigenaren/beheerders kunnen zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder(s)” leest kunt u ook “eigena(a)r(en)” lezen.
1.4 Met het bevestigen van een boeking/ betaling van een boeking/ aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
1.5 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
1.6 Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.
1.7 De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot Ex-Equo ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.8 De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
1.9 Gasten van Ex-Equo dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering wordt verstrekt.

2. Tarieven:

2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW en toeristenbelasting.
2.2 De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering. 2.3 De tarieven van de gerbnb zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.4 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

3. Reservering en bevestiging

3.1 De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
3.2 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Ex-Equo een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.
3.3 Voor het reserveren van een verblijf bij Ex-Equo worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.

4. Betaling

4.1 De verblijfskosten dienen uiterlijk twee weken voor aankomst te worden voldaan per bank.
4.2 Indien u minder dan twee weken voor aankomst reserveert dient u de verblijfskosten per omgaande per bank aan ons te voldoen.
4.3 De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnr. IBAN: NL84 KNAB 0258 4414 10 t.n.v. V.O.F. Ex-Equo (BTW nummer: NL859671306B01 / KVK nummer: 73808172) o.v.v. het factuurnummer.
4.4 De overige kosten zoals bijv. voor extra hout dient u bij vertrek contant af te rekenen.
4.5 Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw factuur ter plaatse en kunt u uw betaling ook contant voldoen.

5. Annulering

5.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de beheerders te melden.
5.2 Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:
5.2.1 Bij annulering minder dan vier weken en meer dan twee weken voor de aankomstdatum: 50% van de overeengekomen prijs.
5.2.2 Bij annulering minder dan 14 dagen maar meer dan 7 dagen voor aankomst: 75% van de overeengekomen prijs.
5.2.3. Bij annulering op de dag van aankomst of 7 dagen ervoor: 100% van de overeengekomen prijs.
5.3 Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan Ex-Equo.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf bij Ex-Equo zijn voor rekening van de gasten.
6.2 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de accommodatie.
6.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
6.4 De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
6.5 Bij verlies van sleutels van de accommodatie worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.

Copyright
Alle beeldmateriaal en teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (tekst en/of beeldmateriaal) van deze website, zonder schriftelijke goedkeuring van Ex-Equo , is niet toegestaan. Wenst u een foto te gebruiken, neemt u dan contact op: info@ex-equo.nl.